KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Szamotułach uprzejmie prosi
o niezwłoczne pisemne zawiadamianie działu członkowsko-mieszkaniowego Spółdzielni (pokój nr 3) o każdej  zmianie liczby osób zamieszkałych w danym lokalu mieszkalnym.

Podstawa prawna: § 11 pkt. 15 statutu