Organy spółdzielni

Skład Zarządu:

1. Paweł Siódmiak – Prezes Zarządu
2. Agnieszka Patysiak – Z-ca Prezesa Zarządu
3. Grażyna Turek – Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej na kadencję 2016/2019:

Prezydium Rady Nadzorczej:

1. Marek Kasprzyk – Przewodniczący
2. Michał Matysiak – Z-ca Przewodniczącego
3. Michał Skrzypczak – Sekretarz
4. Paulina Romanowska – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Tadeusz Karbowiak – Przewodniczący Komisji GZM

Pozostali członkowie:

6. Grzegorz Kaczmarek – Członek
7. Grzegorz Bartek – Członek
8. Anna Łukaszewska – Członek
9. Ewa Maciejewska – Członek
10. Marek Bździel – Członek
11. Stanisława Proch – Członek
12. Lech Dudek – Członek
13. Wiesława Szymkowiak – Członek
14. Elżbieta Tecław – Członek

Skład Komisji GZM:

1. Tadeusz Karbowiak – Przewodniczący
2. Grzegorz Kaczmarek – Z-ca Przewodniczącego
3. Anna Łukaszewska – Członek

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Paulina Romanowska – Przewodniczący
2. Elżbieta Tecław – Z-ca Przewodniczącego
3. Stanisława Proch – Członek