Dodatek osłonowy – informacja dla mieszkańców

Szanowni Państwo,

w dniu 3 stycznia 2022 r. w dzienniku ustaw została opublikowana ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Od 4 stycznia 2022 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy.

Nowe świadczenie będzie przysługiwało gospodarstwom jednoosobowym, których dochód nie przekracza netto kwoty 2100 zł miesięcznie oraz gospodarstwom wieloosobowym, których dochód nie przekracza kwoty netto 1500 zł miesięcznie. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał również w przypadku przekroczenia dochodu. W takiej sytuacji należny dodatek będzie umniejszony o kwotę przekroczenia dochodu. Dodatku nie otrzymamy, jeżeli jego wysokość po zastosowaniu powyższej zasady byłaby niższa niż 20 zł.

Dochód obliczany jest z roku 2020 dla wniosków złożonych od stycznia do lipca 2022 oraz z roku 2021 dla wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 października 2022.

Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wniosek można złożyć papierowo, elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. Wzór wniosku określa rozporządzenia Ministra Klimatu.

W przypadku złożenia wniosku w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatku osłonowego następuje w dwóch równych transzach płatnych do 31 marca 2022 r. (pierwsza transza) oraz 2 grudnia 2022 r. (druga transza).

Natomiast w przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 lutego do 31 października 2022 r. dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo niezwłocznie po jego przyznaniu.

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków do gmin:

Kliknij tutaj -> SZAMOTUŁY

Kliknij tutaj -> OSTRORÓG

Kliknij tutaj – > SIERAKÓW

Kliknij tutaj -> KAŹMIERZ

Jednocześnie informujemy, że wszystkie budynki zarządzane przez Spółdzielnie zostały zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) – źródła ciepła.
Jeśli w mieszkaniu znajduje się indywidualne źródło ciepła np. kominek – wówczas złożenie deklaracji jest wymagane przez właściciela mieszkania.