Na zapytanie Spółdzielni, co z nową taryfą? Kogeneracja udzieliła poniższej odpowiedzi: