Co i gdzie załatwić

DZIAŁ CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWY załatwia sprawy z zakresu:

 • przyjęcia w poczet członów Spółdzielni,
 • ustania członkostwa w Spółdzielni (zgony, wykreślenia),
 • ustanawiania praw do lokali spółdzielczych,
 • przekształcania spółdzielczych praw do lokalu mieszkalnego w odrębną własność,
 • zmian związanych z nabyciem lub zbyciem lokalu,
 • przetargów na ustanawianie praw do lokali mieszkalnych,
 • wystawianiem zaświadczeń potrzebnych do sprzedaży lokalu na rynku wtórnym, założenia księgi wieczystej na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, ubiegania się o kredyt w banku oraz innych zaświadczeń – koszt wydania zaświadczenia –  25,00 zł
 • zgłaszania ilości osób zamieszkałych w lokalach mieszkalnych.

DZIAŁ OPŁAT I WINDYKACJI – załatwia sprawy z zakresu:

 • naliczania należności za lokale mieszkalne i użytkowe,
 • zadłużeń z tytułu opłaty za mieszkanie i z tytułu czynszu najmu,
 • windykacji należności,
 • naliczania odsetek od niezapłaconych należności,
 • ubezpieczenia mieszkania ze składką płatną miesięcznie,
 • zagadnień związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych,
 • wystawiania najemcom faktur z tytułu czynszu najmu,
 • informacje w zakresie  rozliczeń okresowych (woda, centralne ogrzewanie),

ADMINISTRACJA SPÓŁDZIELNI – załatwia sprawy z zakresu:

 • zgłaszania i usuwania usterek i wad budowalnych w lokalach mieszkalnych
  i użytkowych,
 • spraw remontowych,
 • procesu przygotowania inwestycji do realizacji,
 • organizowania przetargów na roboty budowlane, projektowe, ich prowadzenia i sporządzania stosownych umów na wykonywanie robót inwestycyjnych i remontowych,
 • sprawowania przeglądów stanu technicznego zasobów,
 • wynajmowania lokali użytkowych oraz garaży,
 • utrzymywania porządku i ładu na osiedlach,
 • pracy sprzątaczy i konserwatorów.