Organy spółdzielni

Skład Zarządu:

1. Paweł Siódmiak – Prezes Zarządu
2. Agnieszka Patysiak – Z-ca Prezesa Zarządu
3. Grażyna Turek – Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej na kadencję 2019/2022:

Prezydium Rady Nadzorczej:

1. Marek Kasprzyk – Przewodniczący
2. Michał Matysiak – Z-ca Przewodniczącego
3. Jan Wołyński – Sekretarz
4. Elżbieta Tecław – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Grzegorz Kaczmarek – Przewodniczący Komisji GZM

Pozostali członkowie:

6. Monika Osińska-Skrzypczak – Członek
7. Roman Janiak – Członek
8. Łukasz Kubiak – Członek
9. Ewa Maciejewska – Członek
10. Marek Bździel – Członek
11. Stanisława Proch – Członek
12. Lech Dudek – Członek
13. Anna Czarnecka – Członek
14. Marian Kałek – Członek

Skład Komisji GZM:

1. Grzegorz Kaczmarek – Przewodniczący
2. Łukasz Kubiak – Z-ca Przewodniczącego
3. Marian Kałek – Członek

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Elżbieta Tecław – Przewodniczący
2. Stanisława Proch – Z-ca Przewodniczącego
3. Lech Dudek – Członek