Organy spółdzielni

Skład Zarządu:

1. Paweł Siódmiak – Prezes Zarządu
2. Agnieszka Patysiak – Z-ca Prezesa Zarządu
3. Grażyna Turek – Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej na kadencję 2022/2025:

Prezydium Rady Nadzorczej:

1. Paulina Romanowska – Przewodniczący
2. Roman Idziak – Z-ca Przewodniczącego
3. Jan Wołyński – Sekretarz
4. Monika Osińska-Skrzypczak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5.Tadeusz Karbowiak – Przewodniczący Komisji GZM

Pozostali członkowie:

6. Roman Janiak – Członek
7. Łukasz Kubiak – Członek
8. Zdzisława Dudek – Członek
9. Anna Czarnecka – Członek
10.  Anna Łukaszewska – Członek
11.  Marian Kałek – Członek

Skład Komisji GZM:

1. Tadeusz Karbowiak – Przewodniczący
2. Marian Kałek – Z-ca Przewodniczącego
3. Roman Janiak – Członek

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Monika Osińska-Skrzypczak – Przewodniczący
2. Anna Łukaszewska – Z-ca Przewodniczącego
3. Zdzisława Dudek – Członek