Informacje o ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku pali

Drodzy mieszkańcy,

z dniem 20.09.2022r. weszła w życie bardzo istotna dla nas ustawa z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą przyjmuje wartość 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym.

Istotny dla Spółdzielni jest zapis art. 3 ust. 6 , który wskazuje, że jeżeli średnia cena wytwarzania ciepła dla danego źródła ciepła jest wyższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla tego źródła, od dnia 1 października 2022r. do dnia 30 kwietnia 2023r. są stosowane ceny lub stawki opłat w wysokości odpowiadającej średniej cenie wytwarzanego ciepła z rekompensatą.

Link do ustawy – >   USTAWA