Rys historyczny

IMG_0003
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Szamotułach została utworzona 11 października 1948 roku przez 23 osoby. Początkowo nosiła ona nazwę „Spółdzielnia Mieszkaniowa  z odpowiedzialnością udziałami” a zarejestrowana została w Sądzie w 1949 roku. Celem działalności powstałej Spółdzielni, była budowa dla swoich członków domów mieszkalnych oraz zaspokajanie ich potrzeb kulturalnych.  W pierwszym okresie Spółdzielnia wykonywała również różne prace na potrzeby ludności miasta i jego okolic w zakresie robót budowlanych, brukarskich i elektroinstalacyjnych.

We wrześniu 1949 roku, Walne Zgromadzenie postanowiło przyłączyć do Spółdzielni Mieszkaniowej istniejącą Spółkę Ziemską. Z połączenia tych dwóch jednostek, przeszedł na własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Szamotułach majątek byłej Spółki Ziemskiej. W ten sposób Spółdzielnia Mieszkaniowa stała się właścicielką czterech budynków mieszkalnych wybudowanych w 1920 roku w Szamotułach. Pierwsze wybudowane przez Spółdzielnię mieszkania zostały przekazane członkom Spółdzielni na przełomie lat 1959/1960. Aktualnie Spółdzielnia zarządza budynkami mieszkalnymi, usługowymi  i garażami o łącznej powierzchni   99 tys. m2  na terenie 4 gmin.

Prowadzimy również działalność inwestycyjną, remontową i kulturalno-oświatową. Działalność tą prowadzą miedzy innymi pracownicy Spółdzielni, wśród których są osoby z licencją zarządcy nieruchomości. Krajowa Rada Spółdzielcza w marcu 1999r. nadała Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Szamotułach odznakę za zasługi dla spółdzielczości. Spółdzielnia została również oznaczona za zasługi dla Miasta i Gminy Szamotuły.