25.02.2020r. w świetlicy Spółdzielni odbył sie konkurs recytatorski dla szkół podstawowych pt. ” Przyroda w poezji polskiej” organizowany przez Spółdzielnie Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościowa w Szamotułach oraz Bibliotekę Publiczną MiG Szamotuły. Udział wzięły trzy szkoły podstawowe dwie z Szamotuł jedna z Ostroroga. Komisja po naradzie nagrodziła:

1 miejsce – Anastazja Fricz ze SP nr 3 w Szamotułach za recytację wiersza ” pt. Wycieczka” W. Ścisłowskiego,

2. miejsce – Nadia Nowak ze SP w Ostrorogu za recytacje wiersza pt. ” Dwa Wiatry” J. Tuwima.

3. Marta Sałajczyk z SP nr 2 w Szamotułach za recytację wiersza pt. ” Apel do ludzi” S. Kraszewskiego.

Wyróżnione zostały 2 osoby Mikołaj Karge ze SP im. Jana Brzechwy za recytacje wiersza pt. „Przyjechała zima wozem” L. Krzemieniecka oraz Maria Dodolska za recytację wiersza pt. ” Dobry zwyczaj” J. Mazurkiewicz.