Stan budowy na dzień: 25.03.2021r.

Budynek nr 1 , 2 i 3