GAZ – poparcie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne – druk sejmowy nr 2111

Drodzy Mieszkańcy!

Zarząd Spółdzielni po raz kolejny zwrócił się z prośbą, tym razem do Marszałek Sejmu  oraz posłów na Sejm RP Jakuba Rutnickiego oraz Moniki Wielichowskiej,  w sprawie zmiany ustawy mającej na celu ochronę odbiorców paliw gazowych, w związku z obecną sytuacją na rynku gazu. W załączniku skany tych pism, zapraszamy do lektury.