Zarząd Spółdzielni zwrócił się w imieniu mieszkańców naszej Spółdzielni do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
o podjęcie pilnych działań związanych z rozwiązaniem sytuacji mieszkańców budynków wielorodzinnych, którzy są odbiorcami ciepła systemowego, które jest wytwarzane w kotłowniach opalanych gazem.
Poniżej zamieszczamy pismo: