PONIŻEJ PREZENTUJEMY OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ORAZ ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI: