• Utwardzenie terenów ul. Obornicka

Drodzy mieszkańcy,
Spółdzielnia od 2015 roku postanowiła w swoich planach remontowych umieścić zadanie
pt. „Utwardzanie terenów wokół budynków”. Pierwsze prace zostały już ukończone. Osoby zamieszkujące w budynkach położonych przy ul. Obornickiej 1, 4, 6 i 8 w Szamotułach mogą  się już cieszyć z nowych nawierzchni i miejsc postojowych wykonanych z kostki brukowej.
Dalsze utwardzenia terenów będą realizowane w kolejnych latach.