CCI25032019

ogłoszenie

Informacja Statut Spółdzielni

Informujemy, że w zakładce Statut i Regulaminy zamieściliśmy nowy statut, który został zatwierdzony w dniu 24.04.2018r. przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni a w dniu 24.07.2018r. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS

Link do strony – > STATUT

INFORMACJA

CCI_000fff152

Miesięczna opłata za sprzątanie wyniesie ok. 13,00 zł na miesiąc. Wnioski prosimy składać w siedzibie Spółdzielni (sekretariat)

-> Wniosek do pobrania

Utwardzenia terenów

Drodzy mieszkańcy,
Spółdzielnia właśnie ukończyła kolejny etap utwardzania terenów wokół budynków, tym razem przy ul. Obornickiej 9 i ul. Gąsawskiej 3 i 5 w Szamotułach. Mamy nadzieje, że nowa nawierzchnia chodników i parkingów, będzie dobrze służyć mieszkańcom.

Dalsze utwardzenia terenów będą realizowane w kolejnych latach.

Informacja- książeczki opłat

Osoby zainteresowane otrzymywaniem książeczki opłat na 2019 rok proszone są o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni przy ul. Łąkowej 9 pok. nr 6 lub telefonicznie pod nr tel. 61 29 21995 wew. 16.