Poniżej  zamieszczamy artykuły Związku Rewizyjnego w sprawie podwyżek taryf za ciepło:

 

Dodatek osłonowy – informacja dla mieszkańców

Szanowni Państwo,

w dniu 3 stycznia 2022 r. w dzienniku ustaw została opublikowana ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Od 4 stycznia 2022 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy.

Nowe świadczenie będzie przysługiwało gospodarstwom jednoosobowym, których dochód nie przekracza netto kwoty 2100 zł miesięcznie oraz gospodarstwom wieloosobowym, których dochód nie przekracza kwoty netto 1500 zł miesięcznie. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał również w przypadku przekroczenia dochodu. W takiej sytuacji należny dodatek będzie umniejszony o kwotę przekroczenia dochodu. Dodatku nie otrzymamy, jeżeli jego wysokość po zastosowaniu powyższej zasady byłaby niższa niż 20 zł.

Dochód obliczany jest z roku 2020 dla wniosków złożonych od stycznia do lipca 2022 oraz z roku 2021 dla wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 października 2022.

Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. Wniosek złożony

Drodzy Mieszkańcy Gminy Sieraków.
Zgodnie z podjętą przez Radę  Miejską w Sierakowie uchwałą nr XXXV/253/2021
od 1 stycznia 2022r. zmianie ulega miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami
z 20 zł na 26 zł na osobę.
Poniżej uchwała wraz z uzasadnieniem:

UWAGA !!! z dniem 2 grudnia br. nastąpi zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków w Ostrorogu.

Poniżej link do aktualnych taryf:

ZMIANA TARYF

ZMIANA TARYF

UWAGA !!! z dniem 07 grudnia br. nastąpi zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków w Szamotułach.

Poniżej link do aktualnych taryf:

ZMIANA TARYF

W dniu dzisiejszym nastąpiło rozstrzygniecie konkursu na najładniejszy karmnik dla patków, organizowany przez Spółdzielnie Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Szamotułach.

W kategorii; KARMNIKI OD MIESZKAŃCÓW wygrali:

I Miejsce – Jakub i Grzegorz Walusiak z ul. Szachowej

II Miejsce – Jakub, Paweł, Zosia Lajnweber oraz ich dziadek z ul. M.C. Skłodowskiej

III Miejsce – Julita Wolna z ul. Szachowej

Wszystkim gratulujemy za udział w konkursie. Po odbiór nagród zapraszamy do sekretariatu Spółdzielni przy ul. Łąkowej 9.

W związku z bardzo dużą ilością otrzymanych karmników, które biorą udział w  kategorii : KARMNIKI OD SZKÓŁ, wyniki zostaną ogłoszone niebawem,

20211125_122710