Dodatki mieszkaniowe !

Masz trudną sytuację materialną?
Możesz ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego ze swojego Urzędu Miasta !!!
SKORZYSTAJ A UNIKNIESZ PROBLEMÓW!

Wnioski na dodatek mieszkaniowy znajdują się tutaj: WNIOSKI O DODATEK MIESZKANIOWY

KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Szamotułach uprzejmie prosi
o niezwłoczne pisemne zawiadamianie działu członkowsko-mieszkaniowego Spółdzielni (pokój nr 3) o każdej  zmianie liczby osób zamieszkałych w danym lokalu mieszkalnym.

Podstawa prawna: § 11 pkt. 15 statutu