ogłoszenie

Informacja Statut Spółdzielni

Informujemy, że w zakładce Statut i Regulaminy zamieściliśmy nowy statut, który został zatwierdzony w dniu 24.04.2018r. przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni a w dniu 24.07.2018r. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS

Link do strony – > STATUT

INFORMACJA

CCI_000fff152

Miesięczna opłata za sprzątanie wyniesie ok. 13,00 zł na miesiąc. Wnioski prosimy składać w siedzibie Spółdzielni (sekretariat)

-> Wniosek do pobrania

Utwardzenia terenów

Drodzy mieszkańcy,
Spółdzielnia właśnie ukończyła kolejny etap utwardzania terenów wokół budynków, tym razem przy ul. Obornickiej 9 i ul. Gąsawskiej 3 i 5 w Szamotułach. Mamy nadzieje, że nowa nawierzchnia chodników i parkingów, będzie dobrze służyć mieszkańcom.

Dalsze utwardzenia terenów będą realizowane w kolejnych latach.

Informacja- książeczki opłat

Osoby zainteresowane otrzymywaniem książeczki opłat na 2019 rok proszone są o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni przy ul. Łąkowej 9 pok. nr 6 lub telefonicznie pod nr tel. 61 29 21995 wew. 16.

ZMIANA USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

KOMUNIKAT

w sprawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy

o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze ma na celu dostosowanie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z roku 2012, 2013 oraz z 2015 r.

Ustawodawca postanowił, że członkostwo w spółdzielni powstaje z mocy prawa i przysługuje wyłącznie osobie związanej węzłem prawnym ze spółdzielnią.

Członkostwo z mocy prawa wiąże się z brakiem obowiązku składania deklaracji członkowskiej oraz uiszczenia wpisowego i udziałów.

Każdy kto posiada w spółdzielni:

– spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,

– spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

– ekspektatywę własności,

– roszczenie o ustanowienie prawa lokatorskiego,

– ułamkowy udział we współwłasności garażu,

z mocy obowiązującego

Nowa Siłownia zewnętrzna

Spółdzielnia właśnie oddała do użytku nową siłownie zewnętrzną, wyposażoną w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń usytuowaną za garażami przy blokach ul. Dworcowa 38,39 i 40 w Sierakowie. Zachęcamy do korzystania:)

IMG-20170622-WA0000