UWAGA !!! Zmiana opłat za wywóz odpadów w Ostrorogu od dnia 01.07.2021r.

Informacja ze strony internetowej Gminy Ostroróg:

Informacja dotycząca zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szanowni mieszkańcy.

Niestety zmuszeni jesteśmy podwyższyć stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w naszej gminie. Wpływ na podjęcie takiej decyzji miało kilka czynników. Od 1 lipca 2021 roku stawki będą wynosiły:

– 32,00 zł  –  stawka za gospodarowanie odpadami od jednego mieszkańca miesięcznie,

– 64,00 zł – stawka za jednego mieszkańca miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

parkingowe miejsca

Komunikat

Stan budowy na dzień: 25.03.2021r.

Budynek nr 1 , 2 i 3